Wattholma teaterförening vill samla amatörskådespelare i Vattholmaområdet.

Wattholma teaterförening bildades 2014 och har som syfte att samla amatörskådespelare i Vattholmaområdet och sätta upp föreställningar. I nuläget arbetar vi främst med familjeföreställningar. Föreningen har just nu två barnteatergrupper och en ungdoms-/vuxengrupp. Barngrupperna riktar sig till barn i åldrarna 6-8 år respektive 7-10 år. Åldersgränserna är ungefärliga. Anmälan krävs till barngrupperna.

Mer info
https://www.facebook.com/Wattholmateaterforening/