Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här.

För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005.

WKHF behöver dig!

Har du någon spännande historia om bygden. Kanske någon sägen eller skröna? Kanske rent utav ett livsöde? Eller ett gammalt fotografi och vill publicera det i Änglabygden?

Skicka in till kontakt@wkhf.se

Bli medlem!

Sätt in 200 kr/hushåll på BG 5920-5765. Medlemsåret sträcker sig från 1 jan – 31 dec. I medlemskapet ingår medlemsmatrikeln Änglabygden som utkommer 3 ggr/ år.

Kontakt

Martin Sjöström, ordf
0705207929

Fredrik Westergren, vice ordf
0708230287

Kontakt julmarknaden  
Malin Hörnebro
0738207555

Mail
kontakt@wkhf.se

Läs mer
WKHF hemsida