Wattholma Gård

På Wattholma Gård tar vi emot personer som är i ökat behov av omvårdnad, stöd och omsorg, åtta platser för dig som är 35-65 år samt 12 platser för dig som är 65 år eller äldre. Vi har även möjlighet att ta emot personer för återkommande avlastning.

Varför man är i behov av ett korttidsboende kan bero på många saker. Det kan till exempel handla om att du är medicinskt färdigbehandlad på sjukhus men väntar på att ditt ordinarie boende ska anpassas, du kanske behöver stärka dina vardagliga förmågor genom rehabilitering. Du kanske inte riktigt själv kan redogöra för vad du behöver hjälp med i ditt hem och då kan vi göra både minnesutredningar och ADL- bedömningar så att din kommun kan ordna rätt hjälp för dig hemma.

Det kan också vara så att du som anhörig behöver avlastning i form av korttidsboende.

Läs mer på hemsidan: http://www.wattholma-gard.com/

Wattholma Gård
Telefon: 018-430 5012
Fax: 018-312 212
Mejl: info”snabel-a”wattholma-gard.com

Besöksadress
Vattholma 247
743 92 Vattholma