Välkommen till Vattholma skola

Vattholma skola  tar emot elever från förskolan till åk  5. Detta läsår 2018/2019 har vi cirka 200 elever. Idrottshallen är modern och stor. Vi har närhet till skog och elljusspår. Vintertid har vi tillgång till pulkabackar och vårdnadshavare hjälper oss att spola isen. Biblioteket ligger ett stenkast från skolan.

På vår skola arbetar vi hälsoinriktat. Det innebär att vi:

  • ser elevernas goda hälsa som en viktig förutsättning för god inlärning.
  • ser till att ett hälsofrämjande arbetsätt genomsyrar hela dagen.
  • arbetar för att få till en balans mellan kroppen, det mentala välbefinnandet och den yttre miljön.
  • strävar efter att ha ett pass rörelse varje dag.
  • samarbetar med Måltidsservice för att i möjligaste mån minska sockerintaget på frukost, lunch och mellanmål.
  • inte har med oss eller bjuder på bakverk, glass,godis, saft, läsk med mera bortsett från första skoldagen då vi firar med en glass.

Läs mer på vår hemsida: https://vattholmaskolan.uppsala.se/

Skolexpedition

Annette Andersson
Malmvågsvägen 4
743 50 Vattholma