Din lokala vägförening

Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening.
Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet.

Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till föreningen, som du är skyldig att betala.

Vår vägförening är en så kallad samfällighetsförening. Vad samfälligheten förvaltar framgår av våra stadgar, som bland annat hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

Kontakt

Vägfogde
Gunnar Rauseus
vagfogde@vattholmavagforening.se

Ordförande
Niclas Malmberg
ordforande@vattholmavagforening.se

0723-62 89 60

Läs mer
Vägföreningens hemsida