Vattholma Pastorat

Vårt pastorat består av tre församlingar; Tensta, Lena och Ärentuna, med tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Vattholma pastorat är en del av Kristi världsvida kyrka som finns för alla människor. På Jesu uppdrag verkar vi i denna bygd och samlas till gemenskap och sång, gudstjänst och bön. Välkommen att dela liv och tro, sorg och glädje.

Församlingsexpeditionen – Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar

Ordinarie öppettider:
Måndag kl 9–12 och 13–15
Tisdag  kl 9–12 och 13–15
Onsdag kl 13–15
Torsdag kl 9–12 och 13–15
Fredag kl 9–12 och 13–15

Adress: Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta
E-post: Vattholma pastorat
Fax 018-36 66 40
Org.nr. 252003-2091
Bg 189-2546

Församlingsexpeditionen, kanslist
018-36 62 10

Kamrer
018-31 52 50

Administrativ assistent
018-31 44 85

Mer information
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma