Vattholma Jaktvårdskrets bildades 1952 och verksamhetsområdet utgörs av socknarna Tensta, Lena och Ärentuna i Uppland. Kretsen är en lokalavdelning av Svenska Jägarförbundet och har ca 200 medlemmar varav de flesta är bosatta inom området. I jaktlagen, som är verksamma inom kretsen, ingår även ett stort antal jägare från närliggande tätorter.

Kretsen vill tillvarata och utveckla medlemmarnas intressen för och kunskaper om jakt, vilt och viltvård. Verksamheten i kretsen är inriktad på att driva Björntorps skjutbana, träna kretsens hundar i viltspårning och bedriva utbildning för jägarexamen. Vattholma Viltskötselområde har under 2018 upphört och merparten av jaktvårdskretsen är nu med i Vendelåbygdens ÄSO.

Mer information
https://krets.jagareforbundet.se/vattholma/