Vad är IOGT-NTO

IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete och socialt arbete.

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

föreningarna bedriver medlemmarna den verksamhet de själva vill ha. En del brinner för alkoholpolitik, att göra kampanjer och prata med politiker och allmänhet. Andra vill mer träffas och ha trevligt medan ytterligare andra genomför studeicirklar inom olika områden. Bredden på föreningsverksamheten är stor eftersom den bygger på medlemmarnas egna intresen; men gemensamt för alla är förstås ställningstagande mot alkohol och andra droger. Du kan läsa mer om vad våra föreningar gör i föreningsprogrammen.

Kontakt
IOGT-NTO 751 Uplands Banér, Vattholma
Torbjörn Edberg
0708-24 88 32

Mer information
https://uppsala.iogt.se/

Boka lokalen

Lokalen som ligger vid Änglavallen kan hyras av föreningar, företag och privatpersoner. Endast för nyktra tillställningar, alkohol och andra droger får ej förekomma.

Kontakt / bokning
018-35 00 76
Barbro Ingvast
Godtemplarvägen 3
743 50 VATTHOLMA
kristina.karlsson@iogt.se