Vattholma i samverkan – VIS

Föreningen startade som en ersättningsorganisation för att upprätthålla en kommunikation mellan Vattholma med omnejd och Uppsala kommun. Under de senare åren har föreningen inta haft så mycket aktivitet förutom förmedling av några enstaka remisser från kommunen och föreningen har gjort Uppsala kommun uppmärksam på bristen på parkeringsplatser vid Vattholma station.
Föreningen kan i en framtid vara ett alternativ att axla ansvaret för ”Servicepunkt Vattholma” när det övergår från projekt till en aktivitet och vara en kommunikationslänk mellan Vattholmas invånare och förenings- & företagsverksamheter samt kommunen.

Ordförande: Anders Jonzon – anders@jonzon.se
Vice ordf: Niclas Malmberg
Sekr: Hélène Jonzon – helene@jonzon.se
Kassör: Klas Albertsson
Ledamot: Kjell Sjelin

X