Åstråkens Turismförening är värd för den nya vandringsleden Salstaleden, som sträcker sig över 7 kilometer mellan Vattholma station och Skyttorps station. Leden passar utmärkt för en dagsutflykt, och för att nå start och mål behövs ingen bil, eftersom du kan resa med Upptåget.

Leden passerar, sett från syd mot nord, Wattholma golfklubbs bana, går in mellan pastorala beteshagar och gamla ekar upp mot Salsta slott, förbi Salstas silo upp på Vattholmaåsen. Här dominerar barrträd, men var uppmärksam på den stora dödisgropen längs vägen. Leden går ner mot ängarna vid Fyrisån och passerar över ån på den nya bron. På norra åsidan finns sittbänk och här öppnar sig vyerna eftersom åsen är betad och ganska glest bevuxen med enar och buskar. En äldre fornlämning finns här också. Njut av vyerna! Leden följer åsens högsta punkt och närmare Skyttorps samhälle passeras en gård varefter du korsar vågen och har en kort bit kvar till stationen.

Mer information
https://astraken.se/aktiviteter/vandringsleder/salstaleden/