Tensta kyrka

Tensta kyrka byggdes omkring år 1270-1290. Det är en av de största och mest påkostade landskyrkorna i hela Sverige och det är troligt att den delvis bekostats av någon storman.

Tensta kyrka äger också en del värdefullt kyrksilver, trots att mycket gick förlorat genom en stöld på 1860-talet. Nedre delen av kyrkans kalk är medeltida med en sexkantig nod som är ett gotiskt mästerverk.

Tensta kyrka är berömd för sina kalkmålningar, utförda år 1437 av konstnären Johannes Rosenrod. Målningarna i koret bekostades av riddaren Bengt Jönsson Oxenstierna, som finns avbidad i koret. Det anses som svensk konsthistorias första avsiktliga porträtt.

Altarskåpet är daterat till 1480-talet. De yttre flyglarna såldes 1871 till Västeråkers kyrka där de nu utgör altartavla. I korvalvet finns även en ljuskrona av järn från 1400-talet.

På 1400-talet slogs tegelvalv som 1437 försågs med kalkmålningar. Då införlivades det separata kapellet i väst med kyrkans långhus. I och med tegelvalven sänktes också den inre takhöjden.

Interiören hade från början en takhöjd av hela 16 meter. Västpartiet har från början utgjort ett separat kapell med två sidoordnade valv, kanske för kyrkans patronus och dennes familj eller kanske ett dopkapell. Kyrkan har fortfarande två dopfuntar: en från 1200-talet som står i väster och en från 1400-talet som är placerad i koret.

Tensta kyrka är byggd med tegel, ett dyrbart material som medger större arkitektonisk finess än det gängse uppländska materialet gråsten. Kyrkan är rikt utsmyckad med blinderingar och strävpelare.

Foto: Mats Wilhelm (lånat från Svenska kyrkans webbplats).

Mer information
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma/tensta

 

Information

Telefon: 018-379015
Antal sittplatser: 300
Bårtäcke: Ja
Hörselslinga: Ja
Hörlurar: Ja
Parkering: 10 platser

Handikappanpassning 
Kyrkans entré: Ja
WC: Ej handikappanpassad

Musik 
Orgel, piano
CD-spelare

X