Tensta Folkdanslag bildades 1949 och är allt sedan dess ett mycket aktivt folkdanslag.

Glädje och positivt tänkande är faktorer som är och har varit folkdanslagets framgångsfaktor. Bl.a. har man en stor barn- och ungdomsverksamhet med flera grupper för olika åldrar. Redan som 5-åring kan man starta sin folkdansbana…!

Under årens lopp har folkdanslaget gjort resor till olika länder i Europa. Man har också deltagit i SVT’s program Nygammalt och inte minst i en rad danstävlingar där stora framgångar skördats. Den största av tävlingarna är Hälsingehambon där Torsten och Anita Andersson stått om mästare oräkneliga gånger.

En annan stor gammaldanstävling är Upplandsschottisen som i många år arrangerades av Strömsbergs Folkdansgille. 2004 tog Tensta Folkdanslag över huvudansvaret för tävlingen och kunde efter tre framgångsrika år lämna över ansvaret till Enköpings Folkdansgille och Grillby Folkdansgille.

2009 startade Tensta Folkdanslag upp en ny tävling – Snörakan som är ett mästerskap i Gammaldans. Man tävlar i fyra olika danser – snoa, hambo, schottis och vals.

 

Kontakt

Adress
Tensta Folkdanslag
Tensta Forssa 40
743 93 VATTHOLMA

018-37 90 73

Läs mer
Tensta folkdanslags hemsida