Tensta ligger drygt två mil norr om Uppsala, mellan Björklinge och Vattholma. I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1400-talet med bl.a. avbildningar av den heliga Birgitta. I anslutning till kyrkan och dess klockstapel ligger Tensta Bygdegård.

Genom att betala medlemsavgiften så stödjer ni vår fina funktionella Bygdegård så att vi kan fortsätta att hålla den fin och kunna hyra ut till föreningsliv och fester.

Vår Bygdegård ska vara den naturliga samlingspunkten i bygden, dit alla är välkomna.

Kontakt

Peter Elgh (ordförande)
018 – 35 24 26
0703 – 34 75 21

Läs mer
Bygdegårdsföreningens hemsida