SPF Seniorerna Norunda har drygt 300 medlemmar. Föreningens upptagningsområde är i första hand Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Ärentuna och Tensta. De tillhör socknarna i östra delen av Norunda härad – därav namnet. Vi ingår i nationella SPF Seniorerna, som är en partipolitisk och religiöst obunden organisation med cirka 250 000 medlemmar.

I vår förening går vi på teater, gör intressanta studiebesök i närområdet, ordnar pubaftnar, vinprovningar, spelar boule och shuffleboard, ordnar fester som exempelvis gåsmiddag. Vi arrangerar studiecirklar i exempelvis matlagning och dans.

På våra månadsträffar får Du möta intressanta personer som berättar och informerar om upplevelser och aktuella frågor. Vid månadsträffarna har vi fika.

Som medlem har du många nationella förmåner, som visas på hemsidan.

Lokala förmåner som medlem i SPF Seniorerna är:
EM Home
Storvreta gymmet
Centrumblommor i Storvreta

Mer information om aktuella aktiviteter/program, kontaktuppgifter och hur man blir medlem hittar Du på hemsidan:

www.spfseniorerna.se/norunda