Till Mälartåg
Att Joakim Sundh
(Alla regionråd på Region Uppsala har även fått detta)

Vattholma i Samverkan (VIS) är en paraplyorganisation som samlar flertalet företag och organisationer i Vattholma. Vattholma är en av stationerna på sträckan Uppsala – Gävle som Mälartåg trafikerar sedan juni 2022.Sedan hösten 2022 kör Mälartåg sträckan med reducerad trafik, 1 gång i timmen förutom under vardagar morgnar och vardageftermiddagar (fram till kl 17.12)

Det är positivt att antalet akut inställda tåg har minskat sedan den reducerade tidtabellen infördes. En-timmestrafiken är dock en väsentlig och påtaglig försämring för de som bor i Vattholma och arbetar eller går i skola i Uppsala eller andra orter längs linjen. Många i Vattholma pendlar vidare till Stockholm och då medför försämringen en minskad flexibilitet i valet av avgångar vidare mot Stockholm.

Utifrån detta har VIS följande frågor:
– När kommer trafiken att återställas till halvtimmestrafik? Finns det några mer konkreta planer än i nedanstående information från Mälartåg?
– Entimmes trafiken börjar redan kl 17:12 på vardagar. Det är väldigt tidigt, sett utifrån behoven för de som arbetar och går i skola. Finns möjlighet att i närtid återställa halvtimmestrafiken åtminstone fram tom kl 19:12 på vardagar?

VIS styrelse genom
Anders Jonzon ordf
anders@jonzon.se
070 314 74 90