Vattholmas servicepunkt hittar du på Tempo. Här kan du ta den av kommunal information via datorn som på plats. Du kan också använda datorn för att göra egna ärenden. Eller varför inte bara sitta ner en stund i caféhörnan och träffa andra?

Tempo är även ombud för systembolaget, DHL och Schenker.

Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket på cirka 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019 varav Vattholma är en av dem. Kommunen medfinansierar med cirka 900 000 kronor i projektet. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner!

Mer information
https://www.uppsala.se/servicepunkter

Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: ake.clason@telia.com
Telefon: 070-662 76 07