RÖDA KORSET behöver fler frivilliga samhällsguider/lotsar till sin integration-verksamhet!

Plats: Uppsala

Vi behöver Dig som frivillig i vår integrationsverksamhet. Med ökad förståelse och delaktighet i samhället hjälper du till med att vägleda behövande i vardagen. Du hjälper dem att få ökade kunskaper och färdigheter om Uppsala och samhällssystemen.

Uppdragsbeskrivning

Som frivillig kommer Du;

  • Bistå i att fylla i blanketter för ansökan.
  • Bistå i att formulera brev.
  • Bistå i kontakter med diverse myndigheter, organisationer och företag
  • Förstå och förklara brev
  • Förklara grundläggande samhällsfunktioner

Omfattning

Du åtar Dig att;

  • Utföra uppdraget enligt schema, ca 2 timmar/varannan vecka ofta tillsammans med någon annan i lotsgruppen.
  • Delta vid möten och utbildningar kopplade till uppdraget

Uppdraget utförs på Träffpunkten på Trädgårdsgatan 16C

Är det här du?

Vi förutsätter att Du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver Du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Uppdraget passar Dig som är;

  • Utåtriktad och tycker om att träffa nya människor.
  • Känner dig trygg i att stödja personer i kontakt med myndigheter.
  • Insatt i grundläggande samhällsfunktioner.

Mer information?

Kontakta gärna Åke Clason för mer information om att vara LOTS volontär:
akeclason1@gmail.com
070-662 76 07

X