Försäljning och montage av lyftar, trappstolar, plattformslyftar i olika utföranden. Service och reparationer av dem samma. Handikappanpassning. Anläggning av trappor för att montera lyftar i anslutning, plattläggning av gångar till lyft och grundarbeten under lyft. Anpassning av dörrhängning på ytterdörr. Ombesörjer även reparations arbeten i anslutning till ytterdörr.

Telefon
018-35 09 25
070-334 75 21 (Peter Elgh)

Adress
Karskulla stentorpet 20
743 93 Vattholma