Efter lång handläggning är nu elstolparna på plats vid pendelparkeringen i Vattholma. Det är flera genom olika påtryckningar har sett till att elstolparna blivit en verklighet. Några exempel är vägföreningen Vattholma, Servicepunkt Vattholma och Vattholma i Samverkan....