Vad kan vi vinna på med en mer hållbar livsstil? Det här är tänkt som en grupp för att vi ska lära oss mer, plocka lågt hängande frukter för att ställa om våra liv, som privatperson och medborgare. Att skapa en kraft av att vi är flera som gör förändringar för en mer hållbar värld.

Var med i vår Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/505372336615320/