Här hittar du minnesanteckningar från Äldredagen i Vattholma den 30:e oktober. Arrangerades av ViS. Närvarande var ca 45 personer som tackat ja till inbjudan.

Inbjudna talare:
Sture Hortlund, sekreterare vid SPF Seniorerna Norunda
Harald A. von Schlippenbach, vice ordförande PRO Vattholma
Klas Lundström, ordförande Vattholma pastorat
Helene Stenlund, äldreombudsman Uppsala kommun
Anders Lovén, projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
Tobias Smedberg, Äldrenämndens ordförande Uppsala kommun
Cecilia Linder, regionråd och ansvarig för kollektiv trafik

Du hittar minnesanteckningarna här:
Minnesanteckningar Äldredagen 30 oktober 2023