Unik möjlighet att hitta till ett meningsfullt liv

Lenagården är ett behandlingshem som erbjuder högspecialiserad behandling för dig med någon av följande diagnoser: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD/ADD, autismspektrumstörning, depression, ångest, personlighetsproblematik, självskadebeteende, OCD, ätstörningar och PTSD. På Lenagården genomför vi också psykiatriska och psykologiska utredningar.

Våra behandlingar utgår från vad som är bäst för dig. Behandlingen utformas individuellt och alltid i samråd med dig utifrån uppdraget vi fått. Därför är det också viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

Vi använder strukturerade och evidensbaserade behandlingsmetoder som KBT, DBT och ACT. Behandlingen bedrivs individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen. Kombinationen av dessa behandlingsmetoder ger oss unika möjligheter att anpassa behandlingen efter dina speciella behov. Vår långa erfarenhet kombinerat med våra behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat även vid svår och komplex psykisk problematik.

Inför en placering erbjuder vi en kostnadsfri bedömning på hemorten.

Mer information
https://nytida.se/verksamheter/lenagarden/

Besöksadress
Lenagårdens behandlingshem
743 92 Vattholma

Verksamhetschef
Marja Gesslin

X