Föreningen skall främja bevarandet av miljön och kulturbyggnaderna i Vattholma bruksbebyggelse samt i övrigt tillvarata och verka för medlemmarnas intresse.

Kontakt

Adress
Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar
Bagarstugan
743 50 Vattholma

Läs mer
IFWBs hemsida