Välkommen till Hyttan

Förskolan med liten barngrupp och hög personaltäthet!

Hyttans förskola är ett etablerat och välskött föräldrakooperativ beläget i en lugn miljö i centrala Vattholma. Förskolans verksamhet präglas av en liten barngrupp, en hög personaltäthet där föräldrarna har möjlighet att påverka.

Barngruppen består av ca 20 barn i åldern ett till fem år.

Våra fina och ljusa lokaler har anpassats till förskoleverksamhet och utanför huset har vi en stor gård som bjuder in till lek och rörelse.

Vi har nära till skogar, grillplatser och pulkabackar. Därför är vi ofta på utflykt och genomför verksamheten utanför förskolans lokaler.

På Hyttan arbetar en förskolechef, fyra pedagoger samt en kokerska som lagar god mat från grunden till våra barn.

Hyttans förskola drivs av Hyttan Ekonomisk Förening. Föreningens medlemmar är förskolebarnens föräldrar.

Fördelen med ett föräldrakooperativ är att du som förälder får större möjlighet att engagera dig i verksamheten och på olika sätt lär känna personalen, barnen och de andra föräldrarna.