Naturvisa barn – Klimartsmarta vuxna

Naturen är en fantastisk lekplats som stimulerar barnens fantasi, upptäckarglädje och utveckling. Låt den bli en del av ditt barns vardag! Låt ditt barn bli NATUR(ligt) VIS!

Vår förhoppning är att naturvisa barn blir miljösmarta som vuxna!

Alla barn på förskolan blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och deras naturpedagogik med Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, skridskokolan Skrinna och skidskolan Lagge är en naturlig del av vår verksamhet. Lika naturligt som att vi följer läroplanen för förskolan och andra styrdokument för förskolan.

Kontakt

Vill du veta mera om förskolan kan du kontakta förskolechef

Anna Mysliwy på telefon 076-78 300 79 eller via e-post.

Pinneman ligger i scoutgården i Vattholma, bakom Malmvågens förskola och bredvid skolan.

Om du vill anmäla ditt barn till förskolan eller ställa det i kö gör du det via Uppsala kommun.

 

.

X