Tensta Bygdegårdsförening

Tensta Bygdegårdsförening

Tensta ligger drygt två mil norr om Uppsala, mellan Björklinge och Vattholma. I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1400-talet med bl.a. avbildningar av den heliga Birgitta. I anslutning till kyrkan och dess klockstapel...
Vattholmabygdens fiberförening

Vattholmabygdens fiberförening

Föreningen Vattholmabygdens fiberförening verkar för att få fiber till områdena Ärentuna, Lena, Tensta, Läby och närliggande orter. Varför fiber? Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte...
Vattholma Vägförening

Vattholma Vägförening

Din lokala vägförening Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening. Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet. Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till...
Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB)

Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB)

Föreningen skall främja bevarandet av miljön och kulturbyggnaderna i Vattholma bruksbebyggelse samt i övrigt tillvarata och verka för medlemmarnas intresse. Kontakt Adress Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar Bagarstugan 743 50 Vattholma Läs mer IFWBs...
Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här. För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005. WKHF...
PRO Vattholma

PRO Vattholma

PRO Vattholma har över 200 medlemmar från Vattholma, Tensta och Skyttorp, samt Uppsala. Vi vill gärna bli fler. Vi har ingen gemensam lokal utan ambulerar mellan de tre största orterna. Föreningen har funnits i fler än 60 år och är fortfarande livaktig. PRO är...