Vattholma pastorat

Vattholma pastorat

Vattholma Pastorat Vårt pastorat består av tre församlingar; Tensta, Lena och Ärentuna, med tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Vattholma pastorat är en del av Kristi världsvida kyrka som finns för alla människor. På Jesu uppdrag verkar vi i denna bygd och...
Vattholma IOGT-NTO

Vattholma IOGT-NTO

Vad är IOGT-NTO IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete och socialt arbete. IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och...
Omställning Vattholma

Omställning Vattholma

Vad kan vi vinna på med en mer hållbar livsstil? Det här är tänkt som en grupp för att vi ska lära oss mer, plocka lågt hängande frukter för att ställa om våra liv, som privatperson och medborgare. Att skapa en kraft av att vi är flera som gör förändringar för en mer...

Kallmyra vägsamfällighet

Kallmyra vägsamfällighet. Ansvarar för vägen från Vattholma till Kallmyra öster om samhället. Ordförande Hélène Jonzon Kallmyra, Vattholma 148.