SPF Norunda

SPF Norunda

SPF Seniorerna Norunda har drygt 300 medlemmar. Föreningens upptagningsområde är i första hand Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Ärentuna och Tensta. De tillhör socknarna i östra delen av Norunda härad – därav namnet. Vi ingår i nationella SPF Seniorerna, som är en...
Vattholma i samverkan – VIS

Vattholma i samverkan – VIS

Vattholma i samverkan – VIS Vattholma i Samverkan är en paraplyförening där medlemmarna består av företag och föreningar i Vattholma med omnejd. Föreningen har nära anknytning till Servicepunkt Vattholma och har ansvar för lokal och offentlig information, till exempel...
Vattholmabygdens fiberförening

Vattholmabygdens fiberförening

Föreningen Vattholmabygdens fiberförening verkar för att få fiber till områdena Ärentuna, Lena, Tensta, Läby och närliggande orter. Varför fiber? Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte...
Vattholma Vägförening

Vattholma Vägförening

Din lokala vägförening Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening. Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet. Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till...
Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB)

Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB)

Föreningen skall främja bevarandet av miljön och kulturbyggnaderna i Vattholma bruksbebyggelse samt i övrigt tillvarata och verka för medlemmarnas intresse. Kontakt Adress Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar Bagarstugan 743 50 Vattholma Läs mer IFWBs...
PRO Vattholma

PRO Vattholma

PRO Vattholma har över 200 medlemmar från Vattholma, Tensta och Skyttorp, samt Uppsala. Vi vill gärna bli fler. Vi har ingen gemensam lokal utan ambulerar mellan de tre största orterna. Föreningen har funnits i fler än 60 år och är fortfarande livaktig. PRO är...