Åstråken

Åstråken

Åstråken heter det spännande området precis norr om Uppsala, ådalarna längs Vendelån och Fyrisån. Från källorna i norr ner till Gamla Uppsala i söder finns en mängd besöksmål av alla slag – låt din nyfikenhet ta dig till en del av Uppland som du inte trodde fanns!...
Tensta Folkdanslag

Tensta Folkdanslag

Tensta Folkdanslag bildades 1949 och är allt sedan dess ett mycket aktivt folkdanslag. Glädje och positivt tänkande är faktorer som är och har varit folkdanslagets framgångsfaktor. Bl.a. har man en stor barn- och ungdomsverksamhet med flera grupper för olika åldrar....
Tensta Bygdegårdsförening

Tensta Bygdegårdsförening

Tensta ligger drygt två mil norr om Uppsala, mellan Björklinge och Vattholma. I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1400-talet med bl.a. avbildningar av den heliga Birgitta. I anslutning till kyrkan och dess klockstapel...
Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här. För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005. WKHF...
Wattholma Teaterförening

Wattholma Teaterförening

Wattholma teaterförening vill samla amatörskådespelare i Vattholmaområdet. Wattholma teaterförening bildades 2014 och har som syfte att samla amatörskådespelare i Vattholmaområdet och sätta upp föreställningar. I nuläget arbetar vi främst med familjeföreställningar....