I Brukförvaltarens lekplats i Vattholma finns bland annat

  • tillgänglighetsanpassad karusell
  • sandlåda under tak
  • klättertorn
  • gungor
  • karasellgungor
  • rutschkana
  • bord och bänkar där man kan fika.

Lekparken kallas också papegojparken.

Foto: Uppsala Kommun

X