Järnmalmsvägen är en gruppbostad belägen i ett villaområde i Vattholma några mil utanför Uppsala. Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Mer information
https://www.attendo.se/enhet/attendo-j%C3%A4rnmalmsv%C3%A4gen-gruppbostad