Återvinningsstation

I Vattholma finns en återvinningsstation mellan Tempo och Granbommen. Där kan du slänga färgat och ofärgat glas, förpackningar (metall, plast och papper) samt tidningar. Ska du slänga annat så behöver du åka till en återvinningscentral. Närmaste anläggning hittar du i Storvreta (norra infarten vid reningsverket och brandstationen).

Mer information
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler-och-atervinningsstationer/

Återvinningscentral (Storvreta)

På våra återvinningscentraler tar vi emot ett antal olika typer av avfall. Här ser du vilka fraktioner som finns. Du ser också vilket avfall vi inte tar emot, och vart du ska vända dig med det istället.

Följande lämnar du på återvinningscentralen

Batterier Brännbart grovavfall
Däck Elavfall
Farligt avfall Förpackningar
Gips och isolering Kläder och textilier
Kyl och frys Matfett
Metall Resårmöbler
Sten och betong Tidningar
Trä Trädgårdsavfall
Vitvaror Wellpapp
Återanvändbara produkter

Det här tar vi inte emot

Avfallstyp

Gör istället

Hushållsavfall Hushållsavfall hämtar vi hos dig
Asbest och eternit Lämna på Hovgården*
Brandsläckare Lämna till försäljningsställe
Smällare och raketer Lämna till försäljningsställe
Ammunition och vapen Lämna till polisen eller vapenhandeln
Sprängämnen Lämna till polisen
Gasol och gastuber Lämna till försäljningsställe
Slipers och telefonstolpar Lämna på Hovgården*
Överbliven medicin Lämna till apotek
Verksamhetskyl och -frys Lämna till Ragnsells
Ensilageplast Lämna hos Svepretur

Mer information
https://www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler/