Välkommen den 30:e oktober kl 19 till Vatthomaskolans matsal för en trevlig kväll med fokus på viktiga frågor för dig som är äldre här i
Vattholma med omnejd. Kvällen arrangeras av Vattholma i Samverkan.

Kvällen fokuserar på frågor för alla er från 65 år och uppåt:

Kommunens äldreombudsman Helena Stenlund
informerar om hur hon arbetar för att du som bor i Vattholma med omnejd
och är över 65 år ska ha goda levnadsförhållanden.

Äldrenämndens ordförande Tomas Smedberg
informerar om hur nämnden ser till att du som är äldre
får det stöd och den vård du behöver.

Projektledare Anders Lovén
informerar om kommunens byggnadsplaner för i första hand i Vattholma ser ut.
I Vattholma saknas det t ex seniorboende, hyresrätter- och bostadsrättslägenheter.

Regionråd Cecilia Linder
informerar om kollektivfrågor som berör er äldre. Hur blir det med UL–korten? 
Vad händer med turtätheten för tåg och buss?

Pensionärsföreningarna
PRO Vattholma och SPF Norunda ger sin syn på angelägna äldrefrågor.
Kom och träffa föreningarna.

Du kan i förväg lämna in frågor i förslagslådan vid Servicepunkten i Tempobutiken
eller via e-post forslag@vattholmabygden.se

Vattholma i Samverkan bjuder också på kaffe/te och en smörgås